1. Krok

Nahrajte obrázky do reklamního sdělení

Nahrajte alespoň jeden obrázek v doporučeném rozměru. Obrázek s jinými rozměry může změnit svou velikost.


Nahrát soubor
Dojde k přizpůsobení velikosti
Obrázek splňuje doporučené rozměry

Nahrát soubor
Dojde k přizpůsobení velikosti
Obrázek splňuje doporučené rozměry

Nahrát soubor
Dojde k přizpůsobení velikosti
Obrázek splňuje doporučené rozměry